Geldig vanaf 01-01-2015

 

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Groene Vrouw en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan De Groene Vrouw geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van De Groene Vrouw.

3. Algemene voorwaarden van derden worden door De Groene Vrouw niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkellijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.

2. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.

3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.

4. De overeenkomst tussen wederpartij en De Groene Vrouw gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij De Groene Vrouw. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van De Groene Vrouw en gaat de wederpartij een betalingsverplichting aan.

5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat De Groene Vrouw dit per e-mail of telefonisch aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.

6. De overeenkomst tussen wederpartij en De Groene Vrouw is bindend op het moment dat De Groene Vrouw per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.

7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door De Groene Vrouw aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan De Groene Vrouw.

 

3. Betaling

1. Betalingen aan De Groene Vrouw kunnen gedaan worden door middel van IDeal, overboeking vooraf, of na overleg tussen wederpartij en De Groene Vrouw contant.

 

4. Leveringsvoorwaarden

1. De bestelling door wederpartij wordt geleverd nadat de betaling van de volledige factuur door De Groene Vrouw is ontvangen.

2. Alle producten die op voorraad zijn worden binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd, tenzij sprake is van overmacht.

3.Bestellingen die gedaan en betaald worden op een verzenddag (maandag, woensdag, vrijdag) tot 14.00, worden diezelfde dag nog verstuurd. Latere bestellingen worden op de volgende verzenddag verstuurd, tenzij er sprake is van overmacht.

4. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en De Groene Vrouw schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 3 maanden.

5. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via Van Straaten Post met PostNL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. De Groene Vrouw draagt zorg voor het zorvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor het beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL, een buitenlandse partner van PostNL, of wederpartij.

7. Wij verzenden brievenbuspost in een verpakking die voldoet aan de (maximale) formaten voor brievenbuspost, zoals bepaald door PostNL. Bij het niet kunnen bezorgen van de bestelling wegens afwijkend formaat van de eigen brievenbus van de wederpartij, verzendt De Groene Vrouw het poststuk enkel en alleen opnieuw, wanneer de extra verzendkosten door de wederpartij voldaan zijn.

6. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.

 

5. Garantie, ruilen en retourneren

1. De Groene Vrouw controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. De Groene Vrouw is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), wederpartij of anderen.

2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. De Groene Vrouw en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.

3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail of contactformulier te sturen naar De Groene Vrouw. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden.

4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan kan binnen 14 dagen na aankoop. Retour sturen gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal De Groene Vrouw binnen 14 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Indien de hele bestelling wordt geretourneerd, wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort inclusief de originele verzendkosten van de bestelling. Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, wordt het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen teruggestort, echter vindt dan geen restitutie van de verzendkosten plaats.

5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van De Groene Vrouw, door leveren van een verkeerd artikel, onjuiste maat of verkeerde kleur.

6. De Groene Vrouw garandeert een goede kwaliteit van het product bij verzending. De Groene Vrouw garandeert op het moment van verzenden een houdbaarheidstermijn van de producten van minimaal één maand. Uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van producten waarbij specifiek is aangegeven dat de aanbieding gebeurt naar aanleiding van de houdbaarheidsdatum.

7. E-books en andere digitale content kunnen niet worden geruild, noch geretourneerd vanwege de niet-fysieke staat van de producten.

8. Om de hygiëne en veiligheid te kunnen garanderen, kunnen Mini's en Rollers nooit worden geretourneerd of geruild. Bij het retourneren of ruilen van overige verzorgingsproducten geldt dat deze in originele staat en verpakking met verzegeling moeten zijn, om in aanmerking te komen voor ruilen of retourneren. Ook supplementen kunnen slechts worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking.

 

6. Aansprakelijkheid

1. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.

2. De Groene Vrouw is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.

3. De Groene Vrouw is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door De Groene Vrouw geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of produkt geleverd door De Groene Vrouw.

4. De Groene Vrouw is niet verantwoordelijk voor allergische of overgevoelige reacties op de producten. Van ieder product staat duidelijk aangegeven welke ingrediënten en welke bekende mogelijke allergenen het bevat. De Groene Vrouw werkt met natuurlijke producten die doorgaans geen klachten veroorzaken. Een individuele overgevoeligheid kan echter altijd voorkomen en valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid van De Groene Vrouw. Aangeraden wordt om van ieder product eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen, alvorens grotere lichaamsoppervlakken in te smeren. De verzorgingsproducten van De Groene Vrouw zijn uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik.

5. Bij voedingssupplementen wordt aangeraden die volgens de gebruiksaanwijzing in te nemen; neem geen supplementen bij allergie voor één van de bestanddelen; neem geen supplementen bij chronische aandoeningen zonder voorafgaand overleg met een deskundige.

6. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het onjuist opvolgen van adviezen of door onjuiste adviezen als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de wederpartij.

7. De Groene Vrouw aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het opvolgen van adviezen in de E-books en ander cursusmateriaal of door onoordeelkundig gebruik van deze adviezen. In voorbeeld: wanneer een E-book geschreven is met het oog op gezonde kinderen en een ouder van een kind met een aandoening volgt de adviezen op, is De Groene Vrouw niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor de acties die hij of zij onderneemt, zo ook voor acties naar aanleiding van adviezen gegeven door De Groene Vrouw.

7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor De Groene Vrouw niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.

2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Recht

1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van De Groene Vrouw is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.